Cennik e-biletów jednorazowych

obowiązuje od 1 maja 2016

Załącznik do Taryfy MZK
(Uchwała Zarządu MZK Nr 16/IV/2016
z dnia 7 kwietnia 2016)

ilość przystanków normalny ulgowy
linie zwykłedo 3 1,20 0,60
od 4 do 7 2,40 1,20
od 8 do 12 3,40 1,70
od 13 do 18 3,80 1,90
powyżej 18 4,20 2,10
linia ekspresowa E-3 do 8 3,80 1,90
powyżej 8 7,60 3,80
bilet u kierowcy jednorazowy * 4,20 2,10
dobowy ** 10,00 5,00
E-3 na trasie Jastrzębie Rybnik 8,40 4,20
E-3 na trasie Jbie W-aw lub Wodzisław Rybnik 4,20 2,10

(ceny biletów podane są w PLN)

* bilet jednorazowy u kierowcy:

  • ważny na kursie, w trakcie którego został zakupiony
  • wydawany u kierowcy autobusu w formie wydruku z kasy fiskalnej


** bilet dobowy u kierowcy:

  • uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów liniami MZK w ciągu 24h od momentu zakupu
  • wydawany u kierowcy autobusu w formie wydruku z kasy fiskalnej
  • nie obowiązuje na linii E-3
  • jest to najlepsze rozwiązanie jeżeli mamy do załatwienia wiele spraw w różnych miejscach