Cennik e-biletów okresowych

Bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej 
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Linie zwykłe
bilet miesięczny 15-dniowy tygodniowy
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
S1 120,00 60,00 72,00 36,00 42,00 21,00
obszar obowiązywania: jedno miasto / gmina
S2 136,00 68,00 78,00 39,00 44,00 22,00
obszar obowiązywania: wszystkie miasta / gminy

bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym
bilet 15-dniowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu
bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu

Załącznik do Taryfy MZK (Uchwała Zarządu MZK Nr 98/XI/2020 z dnia 30.11.2020)