Cennik e-biletów okresowych

Bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej 
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Linie zwykłe
bilet miesięczny okresowy tygodniowy
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
S1 98,00 49,00 58,00 29,00 34,00 17,00
obszar obowiązywania: jedno miasto / gmina
S2 110,00 55,00 62,00 31,00 36,00 18,00
obszar obowiązywania: wszystkie miasta / gminy

bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym
bilet okresowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu
bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu

Załącznik do Taryfy MZK (Uchwała Zarządu MZK Nr 46/VII/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r.)