NASZ KOMENTARZ: audycja Radio Katowice "Wszystko na temat" z dnia 20 maja 2013 r.

Data dodania: 2013-05-23

placeholder

dotycząca komunikacji miejskiej organizowanej na terenie Miasta Wodzisław Śląski

Audycja Radia Katowice "Wszystko na temat"  z dnia 20.05.2013 r. o godzinie 17:15


Komentarz MZK:

Odnosząc sie do wypowiedzi przedstawiciela Wodzisławia Śląskiego trudno jest nie odnieść wrażenia, że po raz kolejny próbuje on nagiąć czasoprzestrzeń, wypowiadając się na temat komunikacji miejskiej realizowanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju. Jego argumenty uzasadniające wystąpienie Miasta Wodzisław Śląski ze struktur Związku można uznać za dziwne i wątpliwe, gdyż w rzeczywistości prezentowały się one w odmienny sposób.

1.    W roku 2011 decyzją Władz Miasta Wodzisław Śląski (a nie MZK) została przeprowadzona reorganizacja komunikacji na terenie Wodzisławia, na skutek której sieć połączeń została "rozchwiana" - Władze Miasta szukając oszczędności podjęły decyzję o oszczędnościach w dziedzinie komunikacji miejskiej:

Pismo z dnia 04.04.2011 r. nr IAG-V.7243.00004.201 zobowiązywało Związek do przygotowania i wprowadzenia w życie ograniczeń na danym terenie, ustalając konkretną kwotę (500 tys. PLN), do której należało ograniczyć dotację UM Wodzisławia Śl. na komunikację miejską w 2011 roku.

W kwietniu 2011 wszedł w życie projekt reorganizacji kursowania autobusów, opracowany wspólnie z Miastem Wodzisław Śl. i zaakceptowany przez Władze Miasta. Tym sposobem pozbawiono komunikacji niektóre dzielnice Wodzisławia (np. Zawada), a także niestety obniżono jakość komunikacji wykonywanej przez MZK poprzez ograniczenie dostępu pasażerów do wielu kursów.

2.    Przedstawiciel Miasta Wodzisław Śl. jako członek Zarządu MZK uczestniczył w tworzeniu warunków jakościowych Specyfikacji przygotowywanego przetargu, w którym wyłoniono przewoźnika realizującego komunikację na terenie powiatu wodzisławskiego od października 2010 roku. Przewoźnik zobowiązał się do spełnienia podanych warunków, aby wykonywać zadania określone w tej Specyfikacji i późniejszej umowie z MZK.

3.    Przedstawiciel Miasta Wodzisław Śl. bezpośrednio uczestniczył w pracach Komisji dopuszczającej wszystkie autobusy, mające wykonywać komunikację miejską na danym terenie, poprzez sprawdzenie i podjęcie decyzji czy jakość oferowanego taboru (autobusów) spełnia podane oczekiwania.

„Stan taboru i brak możliwości wpływu na komunikację miejską” to rzekomo podstawowe powody wystąpienia Wodzisławia Śląskiego ze struktur MZK, na które przedstawiciel Miasta Wodzisław niejednokrotnie powołuje się w różnych wywiadach, w tym także i w audycji „Wszystko na temat” Radia Katowice.

Lecz jak pokazano powyżej, jako członek Zarządu Związku miał zawsze bezpośredni wpływ na układ komunikacji miejskiej i jej jakość - także na terenie swojego Miasta.