Zmiana na stanowisku dyrektora Biura MZK

Data dodania: 2019-02-25

placeholder

Grażyna Kuczera zastąpiła Benedykta Lanusznego.

Od poniedziałku 25 lutego stanowisko dyrektora Biura Międzygminnego Związku Komunikacyjnego objęła Grażyna Kuczera, natomiast ustępujący Benedykt Lanuszny pełni funkcję specjalisty ds. systemów transportowych. To stanowisko było nieobsadzone po przejściu jednego z pracowników na emeryturę.

Grażyna Kuczera pełni swoją funkcje tymczasowo. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Władze Związku mają nadzieję, że jego rozstrzygnięcie nastąpi z początkiem kwietnia. Obecna pani dyrektor nie ogłosiła jeszcze, czy w konkursie weźmie udział.

Grażyna Kuczera, do stycznia tego roku była dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Wcześniej była asystentem dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, a także zastępcą dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki  Długoterminowej w Jaworzu. Jest ekspertem regionalnego Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński, a także przewodniczącą Rady Nadzorczej Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. Pani Grażyna ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowe studia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, a także studia w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 roku uzyskała certyfikat na „Członka zarządu i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego” nadany przez Ministra Skarbu Państwa.