Czas na wnioski pasażerów

Data dodania: 2019-09-03

placeholder

Osobiście, pocztą i za pośrednictwem strony internetowej. 

Pierwsze tygodnie obowiązywania nowego rozkładu jazdy w Jastrzębiu-Zdroju i okolicy to czas wzmożonej analizy i optymalizacji siatki połączeń.

Do 15 września Międzygminny Związek Komunikacyjny przyjmuje wnioski dotyczące nowego rozkładu jazdy. Korekta tras wejdzie w życie od października.

Wnioski można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego z pozycji strony internetowej (zakładka „kontakt”: http://mzkjastrzebie.com/kontakt. Uwzględniane będą także propozycje złożone osobiście na piśmie w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju, a także te wysłane pocztą. Co ważne, w każdej formie konieczne jest podanie imienia i nazwiska wnioskodawcy oraz adresu zamieszkania.  

Wyznaczony na połowę września termin nie oznacza, że wnioski składane w kolejnych miesiącach MZK zignoruje. Te uzasadnione i możliwe do zrealizowania będą brane pod uwagę przy kolejnej korekcie rozkładu.