Komunikaty

Zwiększenie uprawnień kontrolerów

od 1 marca 2011 roku

 

 

Od dnia 01.03.2011 roku weszła w życie nowelizacja prawa przewozowego. Najistotniejszą zmianą jest umożliwienie kontrolerowi MZK zatrzymania pasażera w przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd i odmowy okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PASAŻERÓW:


Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.


– Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.), które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2011r. (nowelizacja).

 

 Art. 33a.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo : (... )


2) W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.


Art. 87a. 

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega   karze grzywny.  

 

Art. 87b. 

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega   karze grzywny.  


Art. 87c. 

Orzekanie w sprawach określonych w art. 87a i 87b następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Ocena: 1.1/5 (8)
Liczba wejść: 5440
Czerwionka-Leszczyny
Jastrzębie-Zdrój
Marklowice
Mszana
Pszów
Radlin
Rydułtowy
Suszec
Żory
Pawłowice
Facebook