ePUAP

Zapraszamy do korzystania z modułu informacyjnego e-Urząd, za pośrednictwem którego będziemy udostępniać Państwu narzędzia załatwiania spraw w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym z wykorzystaniem sieci internet.

MZK korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP. Informacje dotyczące wysyłania dokumentów na adres ESP MZK na ePUAP podane są na stronach ePUAP w sekcji "Pomoc"

Adres skrytki ePUAP MZK Jastrzębie wskazanych do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/mzkjastrzebie/SkrytkaESP – adres dedykowany dla dowolnej korespondencji kierowanej do Międzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego. Dokument musi być opatrzony podpisem elektronicznym spełniającym wymagania określone w ustawie o informatyzacji (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym ePUAP).

Na podmiotowy adres akrytki użytkownice platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostepnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostepna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Facebook