Opłaty dodatkowe

obowiązujące od 1 marca 2016

Uchwała Zarządu MZK Nr 5/I/2016

przejazd jednej osoby bez ważnego biletu 120,00zł
przejazd bez ważnego dokumentu poświadczajacego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 96,00zł
przewóz bagażu, roweru, psa bez ważnego biletu 48,00zł
spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do Policji 360,00zł
  • Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10% tej opłaty (§ 11 Taryfy)
  • Opłata dodatkowa uiszczona do 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30% - nie dotyczy opłaty za spowodowanie zatrzymania autobusu i za dowóz pasażera do Policji