Opłaty dodatkowe (kary)

Opłaty dodatkowe:

120 zł - przejazd jednej osoby bez ważnego biletu

  96 zł - przejazd bez waznego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

  48 zł - przewóz dużego bagażu, roweru, dużego psa bez waznego biletu

360 zł - spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do policji

Wymienione powyżej opłaty dodatkowe uiszczone do dni od daty wystawienia ulegają zmniejszeniu o 30%.

Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10% tej opłaty - nie dotyczy to opłaty za spowodowanie zatrzymania autobusu i dowozu pasażera na policję).

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu obowiązującej do 1 września 2018, stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu MZK nr 34/VII/2018 z dnia 26.07.2018 r.)