Opłaty dodatkowe

przejazd jednej osoby bez ważnego biletu 160,00
przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 128,00
przewóz bez ważnego biletu bagażu, roweru lub psa 64,00
spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do Policji 480,00

Opłata dodatkowa z pkt 1, 2 i 3 uiszczona do 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%.

Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10% tej opłaty (§11 Taryfy).

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu)