Opłaty dodatkowe (kary)

przejazd jednej osoby bez ważnego biletu 140,00
przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 112,00
przewóz bez ważnego biletu bagażu, roweru lub psa 56,00
spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do Policji 420,00

Opłata dodatkowa z pkt 1, 2 i 3 uiszczona do 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%.

Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10% tej opłaty (§11 Taryfy).

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu)