Cennik e-biletów okresowych

Bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej 
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Linie zwykłe
bilet miesięczny 15-dniowy tygodniowy
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
S1 108,00 54,00 64,00 32,00 38,00 19,00
obszar obowiązywania: jedno miasto / gmina
S2 122,00 61,00 70,00 35,00 40,00 20,00
obszar obowiązywania: wszystkie miasta / gminy

bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym
bilet 15-dniowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu
bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu

Załącznik do Taryfy MZK (Uchwała Zarządu MZK Nr 12/1/2020 z dnia 30.01.2020 r.)