Projekt unijny

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych.


Projekt unijny

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi


28 grudnia 2012 roku Międzygminny Związek Komunikacyjny podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie na realizację projektu pod nazwą: Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi.


SYSTEMY PROJEKTU


System e – biletu

Zamieniony zostanie obecnie funkcjonujący bilet papierowy na bilet elektroniczny w formie dyskietki, który będzie funkcjonował jako bilet jednorazowy na okaziciela oraz okresowy imienny. Każdy pasażer wsiadający i wysiadający będzie zobowiązany do zbliżenia go do elektronicznego kasownika w celu odczytu karty E-biletu.

Zatwierdzone wzory poszczególnych rodzajów E-biletu, które będą obowiązywały od początku 2015 roku

1 strona E-biletu / wzór

2 strona E-biletu okresowego podstawowego / wzór

2 strona E-biletu okresowego szkolnego / wzór

2 strona E-biletu okresowego seniora / wzór

2 strona E-biletu na przejazdy jednorazowe / wzór 1

2 strona E-biletu na przejazdy jednorazowe / wzór 2

 

System zdalnie sterowanych tablic informacyjnych

W ramach projektu zostanie uruchomiona sieć tablic informacyjnych na przystankach, wyświetlających informacje o bieżącym rozkładzie jazdy (opóźnienia) oraz aktualne wiadomości związane z komunikacją miejską realizowaną przez MZK. - czytaj więcej

System zarządzania taborem autobusów

System ten zapewni bieżącą informacje o miejscu, w którym dany autobus się znajduje poprzez wmontowany układ geolokalizacji. Powiązany jest z systemem tablic informacyjnych wyświetlających aktualne rozkłady jazdy. - czytaj więcej

System monitoringu i powiadamiania w autobusach

Zamontowanie monitoringu we wszystkich autobusach realizujących zadania Związku zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Zabezpieczy między innymi pasażerów przed kradzieżami a także pojazd przed aktami wandalizmu. Kierowca będzie posiadał przycisk powiadamiający odpowiednie służby o zagrożeniu w autobusie i na zewnątrz pojazdu. - czytaj więcej

System strony internetowej

W ramach kompleksowego systemu "Wsparcie obsługi i ..." zostaną stworzone serwisy internetowe:

  • serwis E-BILET - służacy jako podstawowy kanał informacyjny pomiędzy użytkownikami kart e-biletu, a Biurem Obsługi Klienta MZK (BOK - patrz niżej),
  • portal użytkownika karty e-biletu - po zalogowaniu przez pasażera portal umożliwia m.in. dostęp do historii płatności, doładowanie karty, składanie wniosków do MZK, itd.
    - czytaj więcej

Realizując cały projekt uruchomione zostanie Biuro Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Związku, w którym będzie można nabyć e-bilet, a także złożyć wszelkie wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie działania Związku.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 2013 - 2014, tak by z początkiem 2015 roku cały system rozpoczął swoje działanie.


​​KALENDARIUM PROJEKTU


 

październik 2010
wniosek o dofinansowanie projektu pn: "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi",

grudzień 2012
podpisanie umowy na realizację projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie,

czerwiec 2013
ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:
zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi"
(całkowita wartość projektu: 14 640 113 PLN)

sierpień 2013
podpisanie umowy z firmą R&G Plus z Mielca - umowę podpisali:

Firma R&G Plus
Prezes Zarządu – Robert Pezda
wiceprezes Zarządu – Mieczysław Lenart

MZK:
Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Baradziej
z-ca Przewodniczącego – Janusz Koper

listopad 2013
uruchomienie serwera głównego systemu E-biletu
(zobacz Galerię zdjęć)

styczeń 2014
zatwierdzenie wzorów E-biletów, które będą obowiązywały od II połowy 2014 roku

luty 2014
montaż w autobusach pierwszych urządzeń do obsługi systemu
(zobacz Galerię zdjęć)


PREZENTACJA INFORMACYJNA


xxx