Kontakt

FORMUALRZ KONTAKTOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia. Administratorem danych jest Międzygminny Związek Komunikacyjny, ul. Przemysłowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP: 633-14-01-664, Regon: P-271506643. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu zrealizowania przesłanego zapytanie.

* - pola wymagane

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
- rozpatrywane są tylko podpisane wnioski, zawierające dane teleadresowe wnoszącego
- w razie problemów z ustaleniem przedmiotu podania wzywa się wnoszącego do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia danych w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania (warunek rozpatrzenia wniosku)

xxx