Informacja na temat wniosków i skarg związanych z komunikacją wykonywaną na terenie Wodzisławia Śl.

Data dodania: 2013-02-13

placeholder

Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych jednej gminy lub gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub utworzyły Związek Międzygminny, to gminny przewóz pasażerski - inny niż przewozy powiatowe, wojewódzkie i międzywojewódzkie (art. 4 pkt 1 ppkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).


Powoływanie się Urzędu Miasta Wodzisław Śląski na to, że Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju organizuje przewozy o charakterze powiatowym (o ile zadanie to nie zostało powierzone przez Marszałka Województwa lub Starostę Powiatu), jest dużą nieścisłością.

MZK nie wykonuje komunikacji o charakterze powiatowym.

W związku z powyższym, odsyłanie przez Urząd Miasta skarg i wniosków mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do MZK jest nieprawidłowe i dla pasażerów mylące.

Związek organizuje przewozy pasażerskie na wniosek gminy zrzeszonej w MZK lub gminy, z którą zawarł stosowną umowę - na zasadzie współfinansowania komunikacji. Zasada ta odnosi się także do Miasta Wodzisław Śląski. Jeżeli Urząd Miasta Wodzisław Śl. nie zdecyduje się współfinansować wniosków swoich mieszkańców, to wszelkie sugestie pasażerów dotyczące komunikacji miejskiej wykonywanej na terenie Miasta nie będą mogły zostać zrealizowane.


Przepraszamy pasażerów MZK za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.