MZK dowiezie dzieci do szkoły w Zebrzydowicach

Data dodania: 2019-09-30

placeholder

Po niespodziewanym wycofaniu się prywatnego przewoźnika, nie było pewne czy uczniowie dojadą na lekcje. 

Od 1 października komunikację zapewni MZK Jastrzębie.

Obowiązek dowozu uczniów spoczywa na władzach gminy w sytuacji, gdy droga do szkoły przekracza 3km (w przypadku uczniów klas I-IV) oraz 4km (w przypadku uczniów klas V-VIII).

- O tym, że firma nie będzie już realizować przewozów autobusowych na naszym terenie dowiedzieliśmy się 13 września. To było dla nas spore zaskoczenie, ponieważ umowa obowiązywała do końca roku. Na reakcję i rozwiązanie problemu nie mieliśmy więc dużo czasu. Na szczęście mogliśmy liczyć na wsparcie MZK Jastrzębie. Związek na naszym terenie uruchomi dodatkowe kursy – mówi Karol Sitek, zastępca wójta Zebrzydowic.

W ramach porozumienia MZK zapewni dowóz dzieci do miejscowej szkoły z terenu Marklowic oraz Kisielowa i do końca roku wykona dodatkowo około 4300 km. Koszty, w wysokości ponad 25 000 zł, pokryje gmina Zebrzydowice.

Szczegóły

Na linii B13 nastąpiło wydłużenie dwóch kursów z przystanku „Pielgrzymowice Pętla Zebrzydowice” do Dworca Kolejowego w Zebrzydowicach. Zmienią one także godziny odjazdów z 7.20 na 6.55 oraz z 13.35 na 13.40. Na linię B13 przeniesiono także kurs z linii B14. Chodzi o ten, który obecnie wyjeżdża z przystanku „Dworzec Zdrój” o godz. 13.05 i po zmianie będzie ruszał o godz. 12.40. Będzie on wydłużony od przystanku „Bzie Dolne” do przystanku „Zebrzydowice PKP”. Kursy powrotne z „Zebrzydowic PKP” do Jastrzębia przez Pielgrzymowice będą realizowane o godz. 7.50, 13.50 i 14.45.

Zawieszone zostają dwa kursy na linii B14. Pierwszy wyjeżdżający godz. 13.05 z przystanku  „Dworzec Zdrój”. Drugi o godz. 13.35 z przystanku „Bzie Dolne”.  Kursy te przełożone zostają do obsługi linii B13.

Linia B15 – Tutaj nastąpi przesuniecie czasowe kursu wyjeżdżającego z przystanku „Dworzec Arki Bożka” z godz. 7.50 na 7.15. Zostanie on także wydłużony od przystanku „Zebrzydowice Skrzyżowanie” przez „Marklowice Górne Pętla” do „Zebrzydowic PKP”. Kurs powrotny z „Zebrzydowice PKP” wyjeżdżający o godz. 7.55 realizowany będzie do przystanku „Bzie Szkoła”. Autobus pojawi się tutaj o godz. 8.28.

Zmianie ulega także trasa kursu wyjeżdżającego z przystanku „Bzie Szkoła” o godz. 13.25. Kurs ten kończy się obecnie na przystanku „Zebrzydowice Skrzyżowanie”. Od października trasa wydłużona zostaje do przystanku „Zebrzydowice PKP”. W kursie powrotnym wyjeżdżającym z „Zebrzydowic PKP” do „Jastrzębia Dworzec Arki Bożka” o godz. 13.55 autobus pokona trasę przez Marklowice Górne odwożąc dzieci ze szkoły.

Na linii R10 godziny odjazdów z Jastrzębia do Zebrzydowic i odwrotnie nie uległy zmianie. Dołożony został kurs na trasie Zebrzydowice PKP – Marklowice Górne Pętla – Zebrzydowice PKP wyjeżdżający z przystanku „Zebrzydowice PKP” o godz. 13.55. Wydłużona została ponadto trasa kursu wyjeżdzającego z przystanku „Zebrzydowice PKP” o godz. 14.40. Autobus przejedzie przez Marklowice Górne, co spowoduje wydłużenie czasu przejazdu o 8 minut.