Cennik e-biletów okresowych

Cennik biletów okresowych bowiązuje od 1 stycznia 2023

Cennik biletu dobowego
rodzaj biletu normalny ulgowy
dobowy 16,00 8,00

Okres i obszar obowiązywania - bilet dobowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów liniami MZK w ciągu 24 h od momentu zakupu biletu.

Bilet dobowy jest możliwy u kierowcy za odliczoną gotówkę (wydawany w formie wydruku z kasy fiskalnej) lub na telefon poprzez jedną z aplikacji mobilnych: Zbiletem, SkyCash, moBilet, mPay. 


 

Cennik biletów okresowych w formie elektronicznej i mobilnej
rodzaj biletu miesięczny 15-dniowy tygodniowy
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
S1  140,00 70,00 88,00 44,00 50,00 25,00
S2  164,00 82,00 94,00 47,00 52,00 26,00

Okres obowiązywania:

  • miesięczny - bilet jest ważny w danym miesiącu kalendarzowym wybranym podczas zakupu biletu (od 1 do ost. dnia m-ca)
  • 15-dniowy - bilet jest ważny przez 15 kolejnych dni począwszy od dnia ustalonego w momencie zakupu biletu
  • tygodniowy - bilet jest ważny przez 7 kolejnych dni począwszy od dnia ustalonego w momencie zakupu biletu

Obszar obowiązywania:

  • S1 - bilet obowiązuje w granicach 1 miasta/1 gminy, które wskazane zostało przy zakupie biletu
  • S2 - bilet obowiązuje na całym terenie kursowania autobusów MZK 

Zakup biletu okresowego jest możliwy tylko na e-kartę imienną (ze zdjęciem), wydawaną w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju lub na telefon poprzez jedną z aplikacji mobilnych: Zbiletem, SkyCash, moBilet, mPay. 


 

Cennik obowiązujący od 1 marca 2024:

Cennik biletów 30-dniowych
obowiązujących w komunikacji organizowanej przez MZK i ZTM
rodzaj normalny ulgowy  obszar obowiązywania
M1 208,00 104,00 linie MZK na terenie Czerwionki-Leszczyn oraz linie ZTM na terenie 1 wybranego miasta 
M2 232,00 116,00 linie MZK na terenie Czerwionki-Leszczyn oraz linie ZTM na terenie 2 wybranych miast
MS 264,00 132,00 linie MZK na terenie Czerwionki-Leszczyn oraz linie ZTM na terenie całej sieci komunikacyjnej

 

Okres obowiązywania - bilety M1, M2 i M3 są ważne przez 30 kolejnych dni począwszy od dnia ustalonego w momencie zakupu biletu.
Bilety M1, M2 i M3 mogą być zakupione wyłącznie poprzez jedna z aplikacji mobilnych - Zbiletem, SkyCash, moBilet, mPay.


 

Bilety zakupione na telefon poprzez jedną z aplikacji mobilnych  - nie wymagają aktywacji w autobusie. Sprawdź szczegóły


 Komunikacja Lokalna Gminy Pawłowice

Na liniach Komunikacji Lokalnej Gminy Pawłowice obowiązują osobne bilety miesięczne - w sprawie ich ceny oraz sposobu zakupu należy kontaktować się bezpośrednio w dyspozytorem pod nr tel 32 76 05 533 lub 501 809 222.

xxx