Cennik e-biletów okresowych

Bilety okresowe mogą być zakupione tylko na e-karcie imiennej wydawanej 
w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

Linie zwykłe
bilet miesięczny 15-dniowy tygodniowy
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
S1 140,00 70,00 88,00 44,00 50,00 25,00
obszar obowiązywania: jedno miasto / gmina
S2 164,00 82,00 94,00 47,00 52,00 26,00
obszar obowiązywania: wszystkie miasta / gminy

bilet miesięczny - ważny w wybranym miesiącu kalendarzowym
bilet 15-dniowy - ważny przez kolejnych 15 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu
bilet tygodniowy - ważny przez kolejnych 7 dni wybranych przez Pasażera przy zakupie biletu

Załącznik do Taryfy MZK