Jubileusz 25-lecia MZK - relacja

W uroczystości, która odbyła się w piątek 20 maja wzięło udział około stu gości. W sali Domu Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju zgromadzili się samorządowcy tworzący dzisiaj i przez ostatnie ćwierć wieku Międzygminny Związek Komunikacyjny. Nie zabrało przedstawicieli firm współpracujących od lat z MZK - głównie firm przewozowych.

Wśród gości był także Ks. Marcin Wierzbicki, główny koordynator ŚDM w Archidiecezji Katowickiej, który odebrał symboliczny bezpłatny bilet MZK dla uczestników ŚDM, którzy odwiedzą gminy wchodzące w skład Związku. Rozdano także nagrody pasażerom uczestniczącym w Konkursie Jubileuszowym na hasło promocyjne, a trzynastu pracowników MZK odebrało odznaczenia za wieloletnią pracę. O stronę muzyczną uroczystości zadbał natomiast zespół Carrantuohill, któremu towarzyszyły tancerki z gliwickiej grupy Salake.

Krótko o historii

Do końca lat 80-tych jedynym organizatorem komunikacji miejskiej oraz przewoźnikiem na terenie całego kraju były Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne (WPK). Na ich gruncie w 1991 utworzono Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Tak powstało PKM w Jastrzębiu-Zdroju, które pełniło jednocześnie rolę organizatora i przewoźnika komunikacji miejskiej. Rok 1991 był rokiem wejścia w życie Ustawy o samorządzie terytorialnym, która nałożyła na gminy obowiązek organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Miasta województwa śląskiego miały do wyboru dwa rozwiązania. Pierwsze to stworzenie Zarządu Komunikacji, czyli własnej jednostki do obsługi pasażerów, drugie to powołanie do życia związków międzygminnych skupujących kilka sąsiadujących ze sobą miast i gmin. Na tej podstawie 4 kwietnia 1991 r. powstaje Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, który tworzy 9 gmin: Gaszowice, Czerwionka-Leszczyny, Rybnik, Suszec, Świerklany, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice, Jejkowice oraz Żory. Na przestrzeni lat skład gmin tworzących MZK ulegał zmianie. Obecnie MZK zrzesza 10 gmin. Są to: Czerwionka-Leszczyny, Jastrzębie-Zdrój, Marklowice, Mszana, Pawłowice, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Suszec oraz Żory. Mieszkańcy tych miejscowości obsługiwani są przez PKM Jastrzębie, a także firmy: WARBUS, ASKA i A-21 oraz firmę PPUH Kłosok. MZK obsługuje 64 linie autobusowe, wykonuje ponad 6,6 mln wozokilometrów rocznie, a wciągu roku przewozi około 9,5 mln pasażerów.