Nowelizacja prawa przewozowego

Data dodania: 2012-07-30

placeholder

Nowelizacja Prawa Przewozowego (od 1 marca 2011 roku)

/ Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm. /

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE PASAŻERÓW:


Przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

7. Przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo: (…)

2) W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną.


Art. 87 a.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.


Art. 87 b.

Podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, polega karze grzywny.


Art. 87 c.

Orzekanie w sprawach określonych  w art. 87 a. i 87 b. następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

xxx