Zmiana cen biletów i opłat dodatkowych

Data dodania: 2013-01-09

placeholder

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego od 1 lutego 2013 roku nastąpi zmiana cen biletów jednorazowych, cen biletów okresowych oraz wysokości opłat dodatkowych.

Treść Taryfy oraz katalog osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów pozostawia się bez zmian.

(Uchwała Nr 18/VI/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zmian w taryfie przewozowej Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju)


Taryfa obowiązująca od 01.02.2013

I. CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH  -  od 1 lutego 2013
ilety sprzedawane w punktach stacjonarnych Normalny Ulgowy
do 10 minut   2,40 1,20
do 20 minut   3,40 1,70
powyżej 20 minut   3,80 1,90
E-3

w granicach 1 miasta 3,40 1,70
Jastrzębie - Wodzisław
Wodzisław - Jastrzębie
3,80 1,90
Jastrzębie – Rybnik
Rybnik - Jastrzębie
7,60 3,80
Bilety sprzedawane przez kierowców Normalny Ulgowy
Przejazdy wszystkimi liniami za wyjątkiem E-3 na trasie Jastrzębie - Rybnik 3,80 1,90
Przejazdy linią E-3 na trasie
Jastrzębie-Rybnik
7,60 3,80
II. CENNIK BILETÓW OKRESOWYCH - od 1 lutego 2013
Rodzaj biletu Miesięczne Okresowe Tygodniowe
Normalne Ulgowe Normalne Ulgowe Normalne Ulgowe
S1 98,00 49,00 58,00 29,00 34,00 17,00
S2 110,00 55,00 62,00 31,00 36,00 18,00
E-3/1 130,00 65,00 72,00 36,00 42,00 21,00
E-3/2 110,00 55,00 64,00 32,00 38,00 19,00
SC 150,00 75,00 82,00 41,00 - -
SO 170,00 - - - - -
III. Wysokości OPŁAT DODATKOWYCH - od 1 lutego 2013
1.  za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby 120 zł
2.  za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 96 zł
3.  za przewóz bez ważnego biletu bagażu, wózka dziecięcego, roweru oraz psa 48 zł
4.  za spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz do Policji 360 zł
Opłata manipluacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej w trybie § 11 Taryfy wynosi 10% tej opłaty.  
Opłata dodatkowa, o której mowa w pkt 1,2,3 uiszczona najdalej 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%.