Krajowy Rejestr Długów już działa

Data dodania: 2011-02-03

placeholder

Umowa MZK od 2011 roku

Pod koniec 2010 roku Biuro Związku podpisało umowę z Krajowym Rejestrem Długów (KRD) na mocy której przekazano ponad 70 spraw dłużników Związku.

 

Dłużnikiem jest osoba, która korzystała z przejazdów komunikacją miejską wykonywaną przez przewoźników Związku, a nie wykupiła odpowiedniego biletu. W konsekwencji tego została nałożona na nią opłata dodatkowa nie zapłacona po wyczerpaniu czynności upominawczych.

Sprawa takiego dłużnika przekazywana jest do KRD po wyczerpaniu procedury w której dłużnik na którego nałożony zostaje przez odpowiedni sąd tytuł wykonawczy a który w dalszym ciągu uchyla się od jego wykonania, zostaje powiadomiony odpowiednim pismem o zamiarze wpisania jego długu do rejestru. Jeżeli i to nie spowoduje zapłaty należności na rzecz Związku, dłużnik zostaje w terminie 14 dni od powiadomienia wpisany w rejestr KRD.

Powoduje to wiele niedogodności dla takiego wierzyciela, począwszy od braku możliwości zaciągania kredytów, zakupu usług multimedialnych i wynajmu mieszkania aż do spełnienia wszelkich formalności by zatrzeć ślad w rejestrze długów.

Niestety należy stwierdzić, że pomimo różnych działań pośrednich pomagających ściągnąć wierzytelności ta procedura jest najdotkliwsza i Związek będzie stosował ją coraz częściej. Szacujemy, że rocznie bez biletu podróżuje naszą komunikację co najmniej 7% pasażerów. Daje to kwotę około 1,2 mln złotych rocznie mniej do budżetu Związku. Kwotę, która pokrywają między innymi płacący za przejazd pasażerowie Związku.

xxx