Ankieterzy w 10 gminach MZK

Data dodania: 2023-04-03

placeholder

Powstaje nowy „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego MZK”

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju rozpoczął procedurę przygotowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, popularnie nazywanego Planem Transportowym. Konieczność jego opracowania wynika m.in. z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Prace, na zlecenie MZK, wykonuje firma TRAKO Projekty Transportowe z Wrocławia specjalizująca się w tworzeniu opracowań w zakresie rozwoju transportu zbiorowego i mobilności.

Dokładne szacowanie potrzeb

To obszerne opracowanie ma m.in. określić standardy usług przewozowych wynikających z obecnych rozwiązań technicznych i dostosowanych do oczekiwań mieszkańców. Plan będzie także wskazywał kierunki rozwoju komunikacji organizowanej przez MZK. Dodatkowo powstanie m.in. koncepcja zmiany tras i częstotliwości kursowania autobusów. – Przez ostatnie lata optymalizację rozkładu jazdy przeprowadzano najczęściej na podstawie wniosków pasażerów popartych zapotrzebowaniem i frekwencją na poszczególnych liniach. Po opracowaniu nowego Planu Transportowego będzie to możliwe na podstawie znacznie dokładniejszych danych, uwzględniających na przykład zabudowę poszczególnych obszarów czy odległości przystanków od zakładów pracy i osiedli, a także uwarunkowania finansowe, prawne i organizacyjne MZK. Nowy Plan będzie ponadto uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej mobilności – mówi Rafał Jabłoński, rzecznik Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Każdy może zabrać głos

W przygotowaniu dokumentu czynny udział wezmą sami pasażerowie i mieszkańcy. Do 21 kwietnia na terenie 10 gmin członkowskich MZK (głównie na przystankach i parkingach) pracować będą ankieterzy pytający mieszkańców m.in. o oczekiwania dotyczące komunikacji zbiorowej. Pracownicy firmy TRAKO wykonają także szczegółowe analizy określające m.in. dostępność przestrzenną transportu publicznego, parametry systemu komunikacji i jego charakterystykę we wszystkich gminach, a także diagnozę funkcjonowania kluczowych generatorów ruchu w regionie. Na tej podstawie powstanie projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, który podlegać będzie konsultacjom społecznym. Każdy z mieszkańców będzie mógł zaproponować zmiany i podzielić się uwagami. Nowy plan ma być gotowy jesienią.   

- Przez ostatnie lata zmieniły się miejscowości objęte obszarem działania MZK, chociażby pod względem gęstości zaludnienia i innych uwarunkowań urbanistycznych. Istotnie przeobrażona została także siatka połączeń MZK. Komunikacja miejska powinna się stale dostosowywać do zmieniającego się otoczenia, a jej potencjał efektywnie wykorzystywany. Szczegółowe opracowanie, o którym mowa, ma te zmiany uwzględniać i dać podstawę do przygotowania optymalnej oferty komunikacji zbiorowej – wyjaśnia Tomasz Szelukowski z firmy TRAKO.

Wyniki przeprowadzonych analiz i badań będą wykorzystane do sporządzenia kolejnego projektu, którym będzie koncepcja optymalizacja sieci połączeń w celu podniesienia jej atrakcyjności dla mieszkańców 10 gmin Związku.

xxx