Bezpłatna komunikacja w Jastrzębiu-Zdroju

Data dodania: 2023-11-15

placeholder

Od stycznia podróżuj za darmo w granicach miasta z Kartą Jastrzębianina.

Komunikacja za 0 zł realizowana będzie od 1 stycznia 2024 roku na podstawie Karty Jastrzębianina. Aby podróżować za darmo należy spełnić kilka warunków.

Kto może skorzystać z oferty:

 • osoby nieposiadające zaległości podatkowych względem miasta (podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny, podatek leśny, dzierżawa gruntu itp.)
 • mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych w Jastrzębiu-Zdroju.
 • osoby nieposiadające zaległości wobec MZK.
 • dzieci osób uprawnionych do bezpłatnej komunikacji do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli uczą się nadal, do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.
 • dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez miasto, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Wnioski można składać od 20 listopada w formie elektronicznej i bezpośrednio w formie papierowej.

Stacjonarnie

 • Dworzec Autobusowy przy ul. Sybiraków (poniedziałek-piątek od 9.00 do 17.00)

Ponadto w 5 punktach terenowych od godz. 9.00 do 17.00.

 • Moszczenica (remiza OSP), ul. Komuny Paryskiej 16 - 23 i 30 listopada
 • Borynia (Dom Sołecki), ul. Gajowa 11A – 24 listopada i 1 grudnia
 • Bzie (remiza OSP), ul. Rostków 7 – 22 i 29 listopada
 • Ruptawa-Cisówka (Dom Sołecki), ul. Cieszyńska 101 – 21 i 28 listopada
 • Szeroka (świetlica), os. 1000-lecia 15 – 20 i 27 listopada

Elektronicznie

Za pośrednictwem strony: e-biletmzkjastrzebie.com

Karty Jastrzębianina wydawane będą w formie tradycyjnej (dyskietka) – do odbioru w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Sybiraków (Dworzec Autobusowy) oraz w formie elektronicznej wysyłanej na wskazany adres email.

Czas oczekiwania na wydanie Karty to 30 dni od daty złożenia wniosku.


Dokumenty niezbędne do złożenia Wniosku

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • zdjęcie dowodowe,
 • pierwsza strona PIT wraz z UPO za ostatni rok podatkowy (ewentualnie pierwsza strona z pieczątką Urzędu Skarbowego) lub decyzja Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalająca wysokość podatku rolnego,

Zeznanie podatkowe oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru można pobrać logując się do e-Urząd Skarbowy (podatki.gov.pl).
Informacja o złożonym zeznaniu będzie widoczna w zakładce „Historia deklaracji", natomiast Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla zeznań złożonych elektronicznie dostępne jest w zakładce Twój e-PIT (złożone dokumenty).
Z poziomu tych zakładek możliwy jest wydruk ww. dokumentów.

 • zaświadczenie (nie starsze niż 3 miesiące) dla osób, które nie rozliczają się w Urzędzie Skarbowym, a korzystają ze świadczeń udzielanych przez MOPS,

W przypadku dzieci i młodzieży

 • ważna legitymacja szkolna lub studencka dla dzieci powyżej 18 roku życia uczących się i pozostających na utrzymaniu opiekunów prawnych,
 • decyzja sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej - przy wniosku dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

dokument poświadczający sprawowanie władzy rodzicielskiej - gdy dziecko nosi inne nazwisko niż wnioskodawca.     

Karty Jastrzębianina obowiązujące obecnie i wydawane uczniom oraz studentom są ważne do września 2024 roku. 

REGULAMIN KARTY JASTRZĘBIANINA 2024

WNIOSEK ONLINE

WNIOSEK DO POBRANIA

 

xxx