Bezpłatna komunikacja z Kartą Jastrzębianina – rusza przyjmowanie wniosków

Data dodania: 2023-11-20

placeholder

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby skutecznie złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej i elektronicznej

Wersja tradycyjna - papierowa

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Sybiraków oraz w punktach terenowych (wykaz znajduje się TUTAJ)

Do wniosku należy dołączyć:

 • zdjęcie wykonane na papierze fotograficznym o wymiarach 35x45 mm, kolorowe lub czarno-białe, ukazujące twarz na jasnym tle, bez ciemnych okularów oraz nakrycia głowy, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem - zdjęcie zostanie zwrócone przy odbiorze Karty.

Przy składaniu wniosku powinieneś okazać:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • pierwszą stronę zeznania podatkowego za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem jego złożenia we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,
 • przy rozliczeniu podatku w formie elektronicznej należy okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,
 • jeżeli jesteś automatycznie rozliczany z podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób elektroniczny za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (najczęściej emeryci), powinieneś okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego wnioskodawcy za ostatni rok podatkowy wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) potwierdzającym złożenie zeznania podatkowego we właściwym dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urzędzie skarbowym,

W przypadku braku możliwości okazania dokumentów określonych powyżej, z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, dopuszcza się okazanie do wglądu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla Miasta Jastrzębie-Zdrój urząd skarbowy, potwierdzającego fakt rozliczenia tam podatku.

 • rolnicy okazują aktualną decyzję Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalającą wnioskodawcy wysokość podatku rolnego
 • osoby objęte pomocą społeczną okazują zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wydanie Karty;
 • w przypadku wniosku składanego przez rodzica/opiekuna prawnego dla dziecka powyżej 18 roku życia należy okazać dokument poświadczający realizację obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki (np. legitymacja szkolna) lub dokument poświadczający status studenta (np. legitymacja studencka, indeks) oraz dokument poświadczający sprawowanie władzy rodzicielskiej (w szczególności akt urodzenia, PIT „0”). Karta jest wydawana do 26 roku życia.
 • w przypadku dzieci i młodzież przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój należy przedstawić postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.

W szczególnych przypadkach honorowane będą inne dokumenty, a wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Wersja elektroniczna:

 • należy złożyć TUTAJ
 • niezbędnym załącznikiem do wniosku jest skan zdjęcia opisanego powyżej oraz skany dokumentów podanych powyżej,
 • dokumenty oryginalne należy okazać przy odbiorze karty chyba, że na etapie złożenia wniosku będą podpisane profilem zaufanym.

Warunkiem uzyskania Karty Jastrzębianina jest brak zaległości wobec Miasta Jastrzębie-Zdrój, takich jak: podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek rolny, podatek leśny, dzierżawa gruntu itp. 

Karta wydawana jest do 30 dni od daty złożenia wniosku.

WNIOSEK ONLINE I REGULAMIN

WNIOSEK DO WYDRUKU

xxx