Korekta Regulaminu Karty Jastrzębianina 2024

Data dodania: 2023-12-06

placeholder

Dzięki zmianom z bezpłatnej komunikacji skorzysta większa liczba mieszkańców.

Już blisko trzy tysiące mieszkańców złożyło wniosek o wydanie Karty Jastrzębianina upoważniającej do korzystania z bezpłatnej komunikacji w granicach miasta. Przypomnijmy, że mogą z niej skorzystać jastrzębianie i jastrzębianki, którzy płacą podatki w mieście i nie zalegają z płatnościami względem miasta oraz instytucji miejskich, a także urzędu skarbowego. Szczegółowe zasady określa regulamin, którego zapisy, po okresie wstępnym, zostały doprecyzowane w kilku punktach.

- pojawił się zapis o bezpłatnej komunikacji dla dzieci w wieku do 4 lat (zasada obowiązująca już wcześniej, jednak nie była wpisana wprost w regulamin)

- emeryci i renciści starający się o Kartę Jastrzębianina, których rozlicza ZUS mogą przedstawić dostarczony im PIT 40A/11A.

- zapis o bezpłatnej komunikacji dla osób korzystające ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju uzupełniono o świadczenia rodzinne udzielane przez Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

- osoby korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy składaniu wniosku, mogą posłużyć się także decyzją Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o przyznaniu świadczenia rodzinnego. Dokument nie może być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

- Karty Jastrzębianina uczniów i studentów, będące już w obiegu na pierwotnych zasadach, obowiązują do 30 września przyszłego roku (uczniowie) i 30 marca (studenci).       

 

Regulamin po zmianach dostępny TUTAJ

xxx