Monitoring w autobusach

System monitoringu w autobusach MZK


Zakłada się zamontowanie monitoringu we wszystkich autobusach realizujących zadania Związku, co zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Monitoring zabezpieczy między innymi pasażerów przed kradzieżami i pojazd przed aktami wandalizmu. W układzie pracy ciągłej począwszy od momentu uruchomienia pojazdu do jego zjazdu do zajezdni, system rejestrować ma wnętrze autobusu - zainstalowane kasowniki (3 kamery) oraz monitorować warunki drogowe przed autobusem (1 kamera).

xxx