MKA

obsługa terenu Jastrzębia-Zdroju i gmin ościennych

Komunikacja miejska w mieście Jastrzębie-Zdrój zainicjowana została w 1976 roku utworzeniem Zakładu nr 9, będącego częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. W 1993 roku Zakład przekształcony został w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem stał się Międzygminny Związek Komunikacyjny (MZK) z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Utworzona w ten sposób spółka PKM prowadziła swoją działalność nieprzerwalnie, realizując zadania przewozowe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój i gmin ościennych. Prowadziła też obsługę komunikacyjną miast powiatu wodzisławskiego, Żor, Czerwionki – Leszczyn oraz gmin sąsiadujących.

Decyzją Zgromadzenia Wspólników w 2020 roku, w wyniku reorganizacji spółki PKM rozpoczął się proces podziału i utworzenia nowego podmiotu pod nazwą Międzygminna Komunikacja Autobusowa (MKA) Spółka z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Celem powołania nowej spółki jest realizacja, zgodnie z ideą podziału, zadań z zakresu miejskiego transportu zbiorowego, jako operator wewnętrzny MZK.

MKA dysponuje własnym zapleczem technicznym, stacją paliw i stacja kontroli pojazdów. 

- stacja kontroli pojazdów - badania techniczne pojazdów,
- ekspozycja reklam z wykorzystaniem własnych środków transportu,
- przewozy umowne - wynajem autobusów do przewozu osób.

Więcej informacji na stronie: mka-jastrzebie.pl


Międzygminna Komunikacja Autobusowa Spółka z o.o.
44-337 Jastrzębie-Zdrój
ul. Chlebowa 24

NIP: 633 22 42 765
REGON: 387303657
KRS: 0000864547
BDO: 000634813

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
tel. (32) 476 37 19
sekretariat@mka-jastrzebie.pl

Dyspozytor
tel. (32) 476 30 80
tel. kom. +48 660 416 016


OBSŁUGA LINII AUTOBUSOWYCH

Jastrzębie-Zdrój oraz gminy ościenne - nr  dyspozytora 660 416 016

linie: B10, B11, B12, B13, B14, B15, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, M10, R10, R11, W10, W11, W12

xxx