Windykacja krok po kroku...

Gdy  jedziesz  "na  gapę":

1. Kontroler nakłada opłatę dodatkową

'MANDAT'

gdy nie płacisz

2. Otrzymasz listem zwykłym

WEZWANIE PRZEDSĄDOWE DO ZAPŁATY

(do 3 m-cy po wystawieniu protokołu - wezwania)

gdy nie płacisz

3. Twoja sprawa zostanie oddana do sądu

(do 3 m-cy po wysłaniu wezwania przedsądowego)

gdy nie płacisz

4. Sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

gdy nie płacisz                                     gdy zapłacisz

5. Sąd nada klauzulę wykonalności

nakaz nabierze mocy urzędowej

5. Sąd nada klauzulę wykonalności

nakaz nabierze mocy urzędowej

gdy nie płacisz                                gdy nie płacisz

6. Oddamy wniosek do komornika

(do 10 lat po nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności)

6. Wpiszemy Cię do

Krajowego Rejestru Długów

 

Windykacja krok po kroku - schemat   Pobierz plik

xxx