Zarządzanie ruchem i geolokalizacją autobusów

System zarządzania ruchem i geolokalizacją autobusów


System monitorowania i zarządzania flotą autobusów obejmie cały tabor zarządzany przez Międzygminny Związek Komunikacyjny. Będzie dostarczał informacji o stanie pojazdów i przekazywał do systemu Tablic Informacyjnych informacje o geograficznym położeni autobusu. System składa się z:

  • oprogramowania do monitorowania i zarządzania ruchem wraz z serwerem,
  • oprogramowania systemowego i narzędziowego.


System ma zapewnić bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej poprzez wyposażenie autobusów w urządzenia alarmowej łączności zapewniającej kontakt kierowcy z dyspozytorem, natychmiastowe powiadomienie dyspozytora przez kierowcę o sytuacji krytycznej poprzez użycie przycisku bezpieczeństwa wraz z automatycznym uruchomieniem połączenia z dyspozytorem i przesłanie informacji o położeniu autobusu. Natomiast stanowisko dyspozytora w zajezdni MZK powinno zostać wyposażone w urządzenie łączności zapewniające kontakt dyspozytora z kierowcami, wizualizację lokalizacji wszystkich autobusów oraz stanów ich pracy, powiadomienie o użyciu przycisku bezpieczeństwa oraz automatyczne połączenie z autobusem.

Prezentacja informacji o położeniu autobusów na stronie www
System musi mieć moduł prezentacji informacji rozkładowej i rzeczywistej w Internecie dla każdego przystanku wchodzącego w skład sieci komunikacyjnej MZK Jastrzębie. Wyszukiwanie przystanku, dla którego prognozowane jest przybycie autobusu powinno być możliwe przez pasażera na różne sposoby: poprzez podanie: nazwy, numeru linii komunikacyjnej lub wybór ulicy, a następnie dostępnych na niej przystanków.

xxx