ZMIANA ROZKŁADU JAZDY

Gdzie zgłaszać wnioski oraz uwagi dotyczące rozkładów jazdy oraz funkcjonowania komunikacji?

uwagi i wnioski należy kierować do urzędu miasta/gminy, na terenie których kursuje dana linia autobusowa lub do Działu Planowania i Organizacji Komunikacji w Biurze MZK

Kto decyduje o rozkładzie jazdy (powstawaniu / likwidacji / zmianie godzin kursowania) linii autobusowej?

decyzje w sprawie rozkładu jazdy należą do odpowiednich wydziałów urzędów miast/gmin, które zajmują się komunikacją miejską dla danego miasta/gminy, po terenie których kursuje dana linia autobusowa - w konsultacji z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym

Informacja o zmianach rozkładu jazdy lub objazdach

- serwis internetowy mzkjastrzebie.com w zakładce komunikaty
Dział Planowania i Organizacji Komunikacji w Biurze MZK
- informacja na słupkach przystankowych

xxx