Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie karty Jastrzębianina   Pobierz plik

Wniosek o wydanie e-karty MZK (do wniosku należy dołączyć zdjęcie)   Pobierz plik

Upoważnienie do odbioru e-karty - wzór   Pobierz plik

Formularz skarg / wniosków - wzór   Pobierz plik

Formularz skarg / wniosków - wzór   Pobierz plik

Reklamacja przejazdu na e-karcie - wzór   Pobierz plik

Reklamacja przejazdu na e-karcie - wzór   Pobierz plik