Konsultacje w sprawie komunikacji

Data dodania: 2023-09-20

placeholder

Powstaje nowy Plan Transportowy. Można zgłaszać uwagi do projektu dokumentu.

Konieczność opracowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego MZK” wynika m.in. z Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To obszerne opracowanie ma m.in. określić standardy usług przewozowych wynikających z obecnych rozwiązań technicznych i dostosowanych do oczekiwań mieszkańców. Projekt planu wskazuje kierunki rozwoju komunikacji organizowanej przez MZK.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

- w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (poniedziałek – 7.00-17.00, wtorek – czwartek – 7.00-15.00, piątek w godz. 7.00-13.00,

- na stronie: https://bip.mzkjastrzebie.com/plan-transportowy

Opinie do projektu dokumentu można składać wyłącznie na „Druku do konsultacji społecznych” (dostępny w linku powyżej) w dniach 22.09.2023 r. – 13.10.2023

- drogą elektroniczną na adres: mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com

- pocztą tradycyjną na adres:

Międzygminny Związek Komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,

ul. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Termin złożenia uwag do projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego

transportu zbiorowego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju” upływa 13 października

Więcej na temat planu znajdziesz: https://mzkjastrzebie.com/komunikat/658

xxx