Opłaty dodatkowe

przejazd jednej osoby bez ważnego biletu 200,00
przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu 160,00
przewóz bez ważnego biletu bagażu, roweru lub psa 80,00
spowodowanie zatrzymania autobusu lub dowóz pasażera do Policji 600,00

Opłata dodatkowa z pkt 1, 2 i 3 uiszczona do 7 dni od daty wystawienia ulega obniżeniu o 30%.

Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej wynosi 10% tej opłaty (§11 Taryfy).

(zgodnie z zapisami Taryfy przwozu osób i bagażu)

xxx